Δεν “κόβει” με λεμόνι ή κρασί.

Δεν “κόβει” με λεμόνι ή κρασί.