Έχει χαμηλά λιπαρά, μόνο 15%!

Έχει χαμηλά λιπαρά, μόνο 15%!